Legionellabeheersing

Legionellabeheersing is, voor de gezondheid van alle (toekomstige) gebruikers van een pand, van groot belang. Legionella kan voorkomen wanneer een pand of gedeelten ervan langere tijd niet worden gebruikt.

De bacterie komt voor in water en vormt een risico als zij zich in warm stilstaand water heeft kunnen vermenigvuldigen. Inademing van fijne waterdruppels waarin legionella aanwezig is, bijvoorbeeld via een douchekop, kan ernstige ziekte tot gevolg hebben.

Legionellavorming komt in leegstaand vastgoed of panden met beperkt gebruik regelmatig voor. Het is daarom zaak hierop bedacht te zijn en de nodige (voorzorgs)maatregelen te treffen.

Om problemen met legionella te voorkomen, denken we met u na over legionellabestrijding en -beheersing. We kunnen voor u een legionella test of sneltest laten uitvoeren en de leidingen laten doorstromen indien sprake is van besmetting of verhoogd risico. Uiteraard krijgt u daar een rapport van. Daarnaast kunnen we een legionella beheersplan leveren en zorgen dat de betrokken gebruikers geïnformeerd zijn over de risico’s en geïnstrueerd over het bijhouden van een dossier.

Voor de bestrijding en beheersing van legionella werken wij samen met gecertificeerde partners, daarbij worden alle op dat moment geldende voorschriften en richtlijnen in acht genomen.

Als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van legionellabeheersing, maken we graag vrijblijvend een afspraak.

Contact

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Heeft u vragen over onze diensten? Wilt u een afspraak inplannen?