Leegstandsbeheer

Antikraak

Als grondlegger van het antikraak-concept kennen we deze vorm van leegstandsbeheer als geen ander. Antikraak is een goede invulling als u te maken heeft met kortdurende leegstand, bijvoorbeeld vanwege voorgenomen verkoop of verhuur, sloop of renovatie of splitsing.

Door uw pand tijdelijk met ons antikraakcontract in beheer te geven aan tijdelijke – door ons streng geselecteerde – gebruikers, kunt u voorkomen dat het gekraakt wordt en worden mankementen snel opgemerkt.

Wij werken met een door onze juristen zorgvuldig opgestelde bewaringsovereenkomst, waarmee tijdelijke gebruikers geen huurdersrechten kunnen claimen. Bovendien kunt op met maximaal 28 dagen weer over uw vastgoed beschikken.

Voor onze dienstverlening betaalt u in principe geen extra kosten. Afhankelijk van het object draagt u eventueel de water- en energielasten, in dat geval worden onze gebruikers geïnstrueerd om het verbruik te beperken en de meterstanden gemonitord.

Tijdelijk verhuur

Verwacht u vanwege geplande renovatie of sloop langere tijd met leegstand te maken te krijgen? Dan is tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet een goede tijdelijke invulling. Met deze vorm van tijdelijk beheer kunt u namelijk huurinkomsten genereren, terwijl u tegelijkertijd profiteert van een flexibele overeenkomst.

Tijdelijke verhuur duurt minimaal 6 maanden en maximaal 7 jaar. Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Wettelijk is bepaald dat de tijdelijke huurprijs 80% van de laatste huurprijs mag bedragen.

Wij helpen u bij het aanvragen van de benodigde vergunning en nemen de overige (administratieve) handelingen van u over: van het aanleveren van de benodigde papieren en het correct opstellen van het tijdelijke huurcontract tot het plaatsen van geschikte kandidaten en het innen van huurpenningen.

Match making

Tijdelijk beheer en startende ondernemingen zijn een goede match. De beperkte maandlasten en de kortlopende contracten sluiten goed aan bij wat start-ups kunnen en willen.

Maar kleine jongens worden groot en na verloop van tijd ontstaat vaak de wens naar een meer permanente plek. Tegelijkertijd heeft u wellicht te verhuren werkplekken in uw portefeuille. Wij denken graag met u en hen mee over een passende plek.

Vastgoedbeheer

Schoonmaak

Een gekraakt pand dat weer toonbaar gemaakt moet worden of een prestige object dat u spic en span wil hebben voor potentiële kopers? Wij regelen het graag voor u. Of het nu gaat om een pand waar we het beheer al doen of een nieuw project: we zorgen dat u uitblinkt!

Ook is het mogelijk uw vastgoed op structurele basis schoon te houden. We reinigen gangen, trappenhuizen en sanitair, lappen ramen en zorgen dat de entree representatief is.

Ontruiming

Ondanks duidelijke afspraken verloopt niet iedere oplevering door een vaste huurder of verkopende partij naar wens. Wij krijgen regelmatig te maken met pandeigenaren die door vertrekkende gebruikers zijn belast met achtergelaten boedel. Wij nemen u de last graag uit handen. Wij zorgen ervoor dat het pand ontruimd wordt en de spullen afgevoerd.

Ook in het geval van ontruiming van een gekraakt pand zorgen we ervoor dat alle aanwezige spullen worden verwijderd. Indien nodig laten we het pand ook grondig schoonmaken.

Tuinonderhoud

Vastgoedbeheer stopt niet bij de voordeur. We verzorgen niet alleen uw pand, maar ook het groen dat erbij hoort. Zodat het geheel verzorgd blijft ogen, ook als er tijdelijk geen vaste invulling is.

Wij kunnen onder andere het volgende voor u doen: bomen en struiken snoeien, gras maaien, paden mos- en onkruidvrij maken, schoffelen en zwerfvuil verwijderen.

Sleutelplanning en slotenmaken

Nauwkeurig sleutelbeheer is een essentieel onderdeel van ons vak. We weten dan ook te allen tijde waar sleutels zijn, wie waar toegang heeft en wie aanspraak kan maken op een kopiesleutel. Indien nodig regelen we toegang voor en namens de eigenaar.

We dragen daarnaast zorg voor het vervangen van cilinders. We maken gebruik van gecertificeerde cilinders en kunnen in grote panden een sleutelplan inzetten. Op die manier kunt u met één sleutel alle ruimtes betreden. Wel zo makkelijk!

Plaatsen van (sanitaire) voorzieningen

Niet elk pand is meteen geschikt voor tijdelijk gebruik, maar vaak is dit met wat kleine aanpassingen wel te realiseren. Zo kunnen we een mobiele douche of een pantry plaatsen. Dit gebeurt uiteraard op professionele wijze en zo, dat alles aan het einde van de beheerperiode weer netjes verwijderd kan worden.

Ook voorzieningen voor warmte en warm water kunnen door ons worden gerealiseerd.

Financieel & administratief beheer

Bij de invulling van vastgoed komt een scala aan administratieve en financiële handelingen kijken. Of het nu gaat om zittende huurders of tijdelijke gebruikers die door ons geplaatst zijn: wij nemen u deze taken graag uit handen.

Denkt u daarbij aan contract- en documentafhandeling, het aanvragen en beheren van vergunningen, debiteuren en crediteuren, nacalculatie van servicekosten, et cetera.

VEILIGHEID

Surveillance

Wanneer u gedurende een korte periode een paar extra ogen nodig heeft om uw pand of terrein veilig te houden, kunt u ons inschakelen voor surveillancediensten.

Bijvoorbeeld wanneer de overdracht van een verkocht object is uitgesteld of wanneer u zich zorgen maakt over onbevoegden op uw terrein tijdens een specifieke periode, zoals kerst of oud & nieuw.

Een gediplomeerd beveiliger bezoekt de locatie op vooraf afgesproken tijden, controleert op ongerechtigheden en rapporteert over zijn bevindingen.

Alarmsystemen & alarmopvolging

Wij plaatsen professionele alarmsystemen die bij afwezigheid van gebruikers uw pand veilig stellen, bijvoorbeeld wanneer u slechts een gedeelte van een pand actief wil laten beheren of als u ’s nachts extra zekerheid wilt. Het is mogelijk gebruik te maken van een meldkamer, maar u kunt ook kosten besparen met doormelding naar u of een door u aan te wijzen persoon.

Wij leveren de apparatuur en verzorgen de installatie. Ook zorgen we ervoor dat de betrokken personen geïnstrueerd zijn. Desgewenst is het daarnaast mogelijk de alarmopvolging aan ons uit te besteden.

Terreinbeveiliging

Bij bouwprojecten is tijdelijk beheer door middel van actief gebruik meestal niet mogelijk. In dat geval is het raadzaam het bouwterrein te beveiligen, om diefstal van materialen en vandalisme te voorkomen.

We bieden u verschillende opties. Denkt u bijvoorbeeld aan camera’s of bewegingsmelders die gekoppeld zijn aan een meldkamer. Ook is het mogelijk op gezette tijden een bewaker, al dan niet met hond, te laten controleren.

Receptiefunctie & toezichthouding

In panden met een receptie kan het wenselijk zijn deze ook gedurende het tijdelijke beheer te laten bemannen. Bijvoorbeeld omdat er in de aanloop naar herontwikkeling veel bezoek verwacht wordt van potentiële kopers, architecten, aannemers en dergelijke, of omdat een deel van het pand nog regulier verhuurd wordt.

In die gevallen leveren wij graag een representatieve receptionist die de ins en outs van het pand kent, bezoekers te woord staat en daarnaast klein-facilitaire werkzaamheden op zich neemt.

Daarnaast is het mogelijk gedurende een korte periode iemand toezicht te laten houden, gedurende een door u georganiseerde bewonersbijeenkomst bij herontwikkeling bijvoorbeeld of wanneer u kijkavonden organiseert voor uw te koop staande woning.

Brandbeveiliging

Wettelijk is vastgelegd aan welke eisen rondom brandveiligheid een pand moet voldoen. Zwerfkei is uw aanspreekpunt op het gebied van brandpreventie en -detectie.

We zorgen bijvoorbeeld dat blusmiddelen en vluchtwegaanduiding gecontroleerd zijn, dat de brandmeldinstallatie werkt en een ontruimingsplan aanwezig is.

Legionellabeheersing

Legionella kan een risico zijn wanneer een pand of gedeeltes ervan langere tijd niet worden gebruikt.

Om problemen met legionella te voorkomen, denken we met u na over legionallabeheersing. We spoelen de leidingen door waar nodig, leveren een legionellabeheersplan en zorgen dat betrokken gebruikers geïnformeerd zijn over de risico’s.

Contact

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Heeft u vragen over onze diensten? Wilt u een afspraak inplannen?