Geschiedenis

Rond 1980 was Eyk Backer, directeur en oprichter van Zwerfkei, als beëdigd makelaar-taxateur werkzaam bij een Amsterdams makelaarskantoor. Hij was hier betrokken bij alle voorkomende werkzaamheden en hoewel hem dit best beviel, droomde hij er wel eens van iets te bedenken wat nog niemand bedacht had (en daar dan ook nog wat mee te kunnen verdienen).

In de hoedanigheid van makelaar kwam hij met grote regelmaat in leegstaande panden. Tegelijkertijd kwam vanuit zijn vrienden- en kennissenkring regelmatig de vraag of hij betaalbare woonruimte wist in de stad. Toen makelaar Dick Broersma hem vroeg of hij bewaking kon verzorgen voor leegstand vastgoed in zijn portefeuille, ging er een lampje branden. Broersma was een goede makelaar op een vooraanstaand kantoor. Als hij er vertrouwen in had, zouden er wel meer kantoren volgen.

Binnen een week werd Zwerfkei Bewaring BV bedacht en op 1 februari 1980 officieel opgericht. Eyk kreeg van allerlei kanten advies, ook het advies om het niet te doen! Gelukkig heeft hij naar dat laatste niet geluisterd. Zijn plan om een betaalbare vorm van bewaking te organiseren, waarbij studenten,  mensen met een kleine beurs en kunstenaars goedkoop kunnen wonen en werken is immers een succes geworden, dat veel navolging heeft gehad.

In die tijd was kraken nog niet bij wet verboden. Sterker nog: als een pand langer dan een jaar leegstond, hadden krakers juridisch een zaak. Bij kraakacties namen politie en de Officier van Justitie geen duidelijke positie in. Ontruiming van een gekraakt pand was behoorlijk lastig. Het genoot dan ook de voorkeur te voorkomen dat er werd gekraakt, door leegstaande panden door middel van tijdelijke bewoning te laten bewaken.

Al sinds het midden van de zestiger jaren werd in Amsterdam gekraakt. De woningnood was er groot, terwijl tegelijkertijd veel panden leeg bleven staan. De kraakbeweging kwam hier  tegen in opstand, door leegstaande panden te kraken en bewonen. Begin jaren ´80 was de strijd tussen de krakers en de overheid zo hoog opgelopen, dat het tot grof geweld kwam. Ware veldslagen vonden er in de straten van Amsterdam plaats, waarbij zelfs tanks (!) werden ingezet.

Logisch dus, dat veel pandeigenaren behoorlijk bang waren dat hun leegstaande vastgoed werd gekraakt. Zwerfkei kwam voor hen als geroepen.

De meest uiteenlopende panden kwamen sindsdien op ons pad. Ziekenhuizen, scholen, huurwoningen, kantoren, watertorens, molens, villa’s, kerken, kloosters, wachtershuisjes, schepen, seksclubs en zelfs een mortuarium hebben we in beheer gehad. Saillant detail: de bewoner van het mortuarium vond een bijbaantje bij het uitvaartbedrijf: tijdens uitvaarten ging hij koffie rondbrengen.

Zwerfkei anno nu

Nu, bijna veertig jaar later, zijn we als Zwerfkei Tijdelijk Beheer nog steeds volop bezig met alle facetten van leegstandsbeheer. We doen dat met een enthousiast en deskundig team en verbeteren steeds onze dienstverlening door werkprocessen te stroomlijnen en vernieuwingen op de markt op de voet te volgen.

Waar we bij aanvang voornamelijk woonruimte aanboden,  bedienen we tegenwoordig een bredere doelgroep.  Allerlei activiteiten kunnen tegenwoordig in een tijdelijk beheerde ruimte worden ontplooid. Een pand zoals het voormalige Paleis van Justitie aan de Prinsengracht, dat wij lange tijd hebben beheerd,  is een prachtig voorbeeld van een plek waar tientallen creatieve ondernemers, kleine bedrijfjes en dienstverleners in de breedste zin van het woord een mooie start hebben kunnen maken.

Onze dienstverlening is ondertussen flink uitgebreid. Zo houden we ons bijvoorbeeld bezig met tijdelijke verhuur, zijn we in te schakelen voor allerlei beveiligings-, administratieve en facilitaire klussen en kunt u bij ons terecht voor technisch advies. Uiteraard verdiepen wij ons ook in de kostenbeheersing rondom panden.

Hoewel inmiddels tientallen andere leegstandsbeheerders ook hun diensten aanbieden, kunnen wij ons als enige beroepen op decennialange ervaring. Het concept van bewaken door middel van tijdelijk bewonen heeft een grote vlucht genomen en is een algemeen aanvaarde woonvorm geworden. Daar zijn we, als geestelijk vader, best een beetje trots op.

Zwerfkei Tijdelijk Beheer is medeoprichter van de branchevereniging VLBN (2009) en initiatiefnemer van het Keurmerk Leegstand Beheer (2010).

klb_logo

Onze expertise

Als allround vastgoedbeheerder nemen we pandeigenaren zoveel mogelijk taken rondom leegstaand vastgoed uit handen. Met onze kennis van de markt en decennialange ervaring bieden we een op maat gemaakt benaderingsplan, voor elk project, groot of klein (meet maar na).

We kiezen bewust voor een persoonlijke benadering en korte lijnen. We vinden het belangrijk dat lopende zaken snel en adequaat worden opgepakt. Voor veel vragen hebben wij direct een oplossing. De relatie met onze klanten staat voor ons centraal.

Onze medewerkers, competente vakmensen met uitgebreide ervaring, begeleiden op effectieve wijze bij het complete traject van vastgoedbeheer. Ook voor consulten over energie- en kostenbesparing zijn wij het juiste adres.

Bij ons geen lange wachttijden, ingewikkelde afspraken of onduidelijke voorwaarden. We zijn trots op onze snelheid èn bereikbaarheid. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor onze klanten klaar.