Brandveiligheid

Aan welke eisen rondom brandveiligheid een pand moet voldoen, is wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit. Zwerfkei is uw aanspreekpunt op het gebied van brandpreventie en –detectie in uw (leegstaande) vastgoed.

Een brand van beperkte omvang kan al ontzettend grote gevolgen hebben, in de vorm van schade aan personen en zaken. Het treffen van maatregelen die brand voorkomen,  krijgen van ons dan ook een hoge prioriteit. Wij bieden ook op dit vlak allround service.

Brandveiligheid begint met bewustzijn

Brandveiligheid is gedurende de gehele “looptijd” van een pand een punt van aandacht. Blusmiddelen en vluchtwegaanduiding moeten in de eerste plaats correct worden geplaatst, maar vervolgens ook jaarlijks gecontroleerd.

Hetzelfde geldt voor de brandmeldinstallatie. Deze dient dient periodiek geïnspecteerd te worden, terwijl storingen in het systeem spoedig verholpen moeten worden. Daarnaast dient de doormelding goed geregeld te zijn. Doormelding kan naar de Regionale Alarmcentrale (RAC) of naar een particuliere alarmcentrale (PAC).

Bij gebruik dat afwijkt van het bestemmingsplan (bijvoorbeeld bewoning van een kantoorpand), kunnen aanpassingen ten behoeve van de brandveiligheid nodig zijn. Zo kan het zijn dat een vluchtroute omgeleid moet worden, of melders moeten worden verplaatst of vervangen, omdat ze nodeloze brandmelding veroorzaken. Wij hebben veel ervaring met gebruik dat afwijkt van de oorspronkelijke gebruiksfunctie en kunnen u hierover dan ook uitvoerig informeren. Zo ondervangen we problemen voor ze ontstaan, waardoor kosten bespaard kunnen worden.

Voor al deze werkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook voor het opstellen van een ontruimingsplan, kunt u bij ons terecht. Wij werken uitsluitend samen met gecertificeerde partijen, zodat u er verzekerd van bent dat een en ander voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

We horen graag wat we op het gebied van brandveiligheid voor u kunnen betekenen.

Contact

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Heeft u vragen over onze diensten? Wilt u een afspraak inplannen?