Tijdelijk verhuur

Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet is een goede tijdelijke invulling alsĀ u vanwege geplande renovatie of sloop voor langere tijd met leegstand te maken krijgt. Met deze vorm van tijdelijk beheer kunt u namelijk huurinkomsten genereren, terwijl u tegelijkertijd profiteert van een flexibele overeenkomst.

Tijdelijke verhuur duurt minimaal zes maanden en maximaal zeven jaar. Er geldt een opzegtermijn van drie maanden. Wettelijk is bepaald dat de tijdelijke huurprijs 80% van de laatste huurprijs mag bedragen.

Wij helpen u bij het aanvragen van de benodigde vergunning en nemen de overige (administratieve) handelingen van u over: van het aanleveren van de benodigde papieren en het correct opstellen van het tijdelijke huurcontract tot het plaatsen van geschikte kandidaten en het innen van huurpenningen.

Verwacht u langere tijd met leegstand te maken te krijgen? Wij informeren u graag over hoe we u kunnen helpen met tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet.

Contact

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Heeft u vragen over onze diensten? Wilt u een afspraak inplannen?