**Edit 12 februari 2021: Helaas nemen wij geen boekingen meer aan voor de Kunstkapel.

In Amsterdam Zuid, in het Beatrixpark, staat de kapel van het voormalige rooms-katholieke Sint Nicolaascomplex. Op de begane grond is restaurant As gevestigd.

In opdracht van de Gemeente Amsterdam nemen wij met ingang van 1 augustus het beheer van de eerste etage op ons. Deze Kunstkapel, die ca 300 m2 groot is, kan voor kortdurende kunst- of cultuurgerelateerde events gehuurd worden.

De voorwaarden voor het gebruik zijn als volgt:

  • De ruimte kan voor een bedrag van € 250,- worden gehuurd voor maximaal een week. Hier komen nog (verplichte) schoonmaakkosten bij.
  • Geïnteresseerden kunnen een optie nemen op een datum of periode. Er wordt een aanbetaling van € 100,- gevraagd. Het resterende bedrag dient uiterlijk een maand voor de ingangsdatum van de huurperiode voldaan te worden.
  • Geïnteresseerden dienen een (tijds)planning te overleggen, waarin – naast een uitgebreide omschrijving van de activiteiten, de gewenste datum of periode en het verwachte aantal bezoekers – de planning rondom opbouw en afbouw zijn opgenomen. Als bij de activiteiten geluid geproduceerd wordt, in de vorm van muziek of anderszins, dient dit duidelijk vermeld te worden.
  • Aan de muren mag niets worden bevestigd. Er is beperkte ophangmogelijkheid aan rails.
  • We vragen een waarborgsom van € 250,-. Deze dient met pin betaald te worden bij het ophalen van de sleutels.
  • Er mogen maximaal 99 personen tegelijk in de ruimte aanwezig zijn.
  • De ruimte mag uitsluitend worden gebruikt voor kunst- of cultuurgerelateerde activiteiten, er is een sterke voorkeur voor activiteiten die toegankelijk zijn voor publiek. De beoordeling van geschiktheid geschiedt vooraf door Zwerfkei.
  • Aanmelding is geen garantie tot plaatsing.

Als je op basis van het bovenstaande gebruik wilt maken van de Kapel, ontvangen we graag een aanmelding (via aanmelden@zwerfkeibeheer.nl) in de vorm van een planning, zoals hierboven beschreven.