**Edit 3 februari 2020: We hebben de Kunstkapel tot en met 30 november 2020 in beheer. Vanaf april zijn er nog plekken vrij. Neem contact op met ons voor deze data.

In Amsterdam Zuid, in het Beatrixpark, staat de kapel van het voormalige rooms-katholieke Sint Nicolaascomplex. Op de begane grond is restaurant As gevestigd.

In opdracht van de Gemeente Amsterdam nemen wij met ingang van 1 augustus het beheer van de eerste etage op ons. Deze Kunstkapel, die ca 300 m2 groot is, kan voor kortdurende kunst- of cultuurgerelateerde events gehuurd worden.

De voorwaarden voor het gebruik zijn als volgt:

  • De ruimte kan voor een bedrag van € 250,- worden gehuurd voor maximaal een week. Hier komen nog (verplichte) schoonmaakkosten bij.
  • Geïnteresseerden kunnen een optie nemen op een datum of periode. Er wordt een aanbetaling van € 100,- gevraagd. Het resterende bedrag dient uiterlijk een maand voor de ingangsdatum van de huurperiode voldaan te worden.
  • Geïnteresseerden dienen een (tijds)planning te overleggen, waarin – naast een uitgebreide omschrijving van de activiteiten, de gewenste datum of periode en het verwachte aantal bezoekers – de planning rondom opbouw en afbouw zijn opgenomen. Als bij de activiteiten geluid geproduceerd wordt, in de vorm van muziek of anderszins, dient dit duidelijk vermeld te worden.
  • Aan de muren mag niets worden bevestigd. Er is beperkte ophangmogelijkheid aan rails.
  • We vragen een waarborgsom van € 250,-. Deze dient met pin betaald te worden bij het ophalen van de sleutels.
  • Er mogen maximaal 99 personen tegelijk in de ruimte aanwezig zijn.
  • De ruimte mag uitsluitend worden gebruikt voor kunst- of cultuurgerelateerde activiteiten, er is een sterke voorkeur voor activiteiten die toegankelijk zijn voor publiek. De beoordeling van geschiktheid geschiedt vooraf door Zwerfkei.
  • Aanmelding is geen garantie tot plaatsing.

Als je op basis van het bovenstaande gebruik wilt maken van de Kapel, ontvangen we graag een aanmelding (via aanmelden@zwerfkeibeheer.nl) in de vorm van een planning, zoals hierboven beschreven.