Met ingang van 1 juli 2017 verandert er wat aan onze inschrijfprocedure.

Momenteel kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een specifiek project door ons een uitgebreide motivatiebrief te emailen. Als we voldoende aanleiding zien, nodigen we hen uit voor een intakegesprek, waarna ze in aanmerking komen voor een woon- of werkruimte. Voor deze inschrijving worden geen kosten gerekend.

Helaas merken we dat de inschrijving als erg vrijblijvend wordt ervaren. Mensen die op intake zijn geweest, maken met grote regelmaat geen gebruik van aangeboden woon- of werkplekken. Omdat ze toch geen interesse hebben, op korte termijn helemaal geen ruimte zoeken of om een andere reden. De inschrijving geschiedt onzerzijds echter altijd om kandidaten op korte termijn te plaatsen in lopende of aanstaande projecten.

We doen zo veel inschrijvingen, zonder dat dit het beoogde effect heeft, namelijk beschikbare plekken van gebruikers voorzien. Dit kost ons onnodig veel tijd en aandacht. Om die reden rekenen we met ingang van 1 juli 2017 inschrijfkosten.

Vanaf die datum betaalt iedere potentiële kandidaat € 25,- inschrijfgeld. Voor dat bedrag wordt de potentiële kandidaat ingeschreven bij Zwerfkei en komt hij/zij in aanmerking voor een woon- of werkruimte via ons bedrijf. We hopen dat op deze manier alleen de kandidaten die ook daadwerkelijk geplaatst willen worden op intake komen, zodat het inschrijf- en plaatsingsproces efficiënter kan verlopen.