Category Informatie

Veiligheid is één van de pijlers binnen onze organisatie. Succesvol pandbeheer valt of staat daarmee. Veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid of koolmonoxide, zijn gelukkig eenvoudig te treffen. Een rook- of CO-melder is snel opgehangen.

Toch zijn nieuwsberichten over doden door woningbrand of koolmonoxidevergiftiging niet zeldzaam: het loopt met enige regelmaat slecht af. Volgens cijfers van de Brandweer sterven in Nederland jaarlijks gemiddeld 30 mensen aan de gevolgen van brand. Aan koolstofmonoxidevergiftiging overlijden tientallen Nederlanders per jaar. Het aantal mensen dat gewond raakt of medische zorg nodig heeft als gevolg van brand of koolmonoxide ligt vele malen hoger. In meer dan de helft van de gevallen ontbrak een werkende rook- of CO-melder.

Helaas hebben wij van nabij ervaren wat de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging kunnen zijn. In het betreffende pand was een CO-melder aanwezig, maar de batterijen waren leeg en nog niet vervangen. Een ogenschijnlijk onbeduidende situatie, maar met grote gevolgen.

Kennis + (preventief) handelen = veiliger

Als beheerder willen en moeten wij op dit vlak onze verantwoordelijkheid nemen. Dit doen we door onze bewaarnemers uitvoerig te informeren. Middels de overeenkomst die we hen aanbieden, periodieke mailings en mondeling als ze een contract komen tekenen. We willen hen bewust maken van het belang van veiligheidsmaatregelen en hen doordringen van het feit dat zij hierin zelf uiteindelijke de belangrijkste speler zijn.

Desondanks merken we, bijvoorbeeld tijdens pandcontroles die we uitvoeren, dat bewaarnemers het onderwerp veiligheid nonchalant tegemoet kunnen treden. Verstrekte rookmelders en CO-melders worden bijvoorbeeld niet opgehangen of lege batterijen worden niet vervangen. Meterkasten zijn volgepropt met spullen, waardoor hoofdafsluiters niet bereikbaar zijn. Door- of nooduitgangen worden geblokkeerd, et cetera. Onze rol in dezen is signalerend en sturend, ons doel dat onze bewaarnemers zelf over voldoende kennis en inzicht beschikken om hun woon- of werksituatie veilig te houden.

In het kader van Bewust Veilig Dag delen we woensdag 20 maart tips over veiligheid via onze social media kanalen. Bijvoorbeeld: hoe zorg je dat sluipmoordenaar CO geen kans krijgt?

Meer weten? Check ons op Facebook, LinkedIn of Instagram.

Lees meer

Met ingang van 1 juli 2017 verandert er wat aan onze inschrijfprocedure.

Momenteel kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een specifiek project door ons een uitgebreide motivatiebrief te emailen. Als we voldoende aanleiding zien, nodigen we hen uit voor een intakegesprek, waarna ze in aanmerking komen voor een woon- of werkruimte. Voor deze inschrijving worden geen kosten gerekend.

Helaas merken we dat de inschrijving als erg vrijblijvend wordt ervaren. Mensen die op intake zijn geweest, maken met grote regelmaat geen gebruik van aangeboden woon- of werkplekken. Omdat ze toch geen interesse hebben, op korte termijn helemaal geen ruimte zoeken of om een andere reden. De inschrijving geschiedt onzerzijds echter altijd om kandidaten op korte termijn te plaatsen in lopende of aanstaande projecten.

We doen zo veel inschrijvingen, zonder dat dit het beoogde effect heeft, namelijk beschikbare plekken van gebruikers voorzien. Dit kost ons onnodig veel tijd en aandacht. Om die reden rekenen we met ingang van 1 juli 2017 inschrijfkosten.

Vanaf die datum betaalt iedere potentiële kandidaat € 25,- inschrijfgeld. Voor dat bedrag wordt de potentiële kandidaat ingeschreven bij Zwerfkei en komt hij/zij in aanmerking voor een woon- of werkruimte via ons bedrijf. We hopen dat op deze manier alleen de kandidaten die ook daadwerkelijk geplaatst willen worden op intake komen, zodat het inschrijf- en plaatsingsproces efficiënter kan verlopen.

Lees meer