Veiligheid is één van de pijlers binnen onze organisatie. Succesvol pandbeheer valt of staat daarmee. Veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid of koolmonoxide, zijn gelukkig eenvoudig te treffen. Een rook- of CO-melder is snel opgehangen.

Toch zijn nieuwsberichten over doden door woningbrand of koolmonoxidevergiftiging niet zeldzaam: het loopt met enige regelmaat slecht af. Volgens cijfers van de Brandweer sterven in Nederland jaarlijks gemiddeld 30 mensen aan de gevolgen van brand. Aan koolstofmonoxidevergiftiging overlijden tientallen Nederlanders per jaar. Het aantal mensen dat gewond raakt of medische zorg nodig heeft als gevolg van brand of koolmonoxide ligt vele malen hoger. In meer dan de helft van de gevallen ontbrak een werkende rook- of CO-melder.

Helaas hebben wij van nabij ervaren wat de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging kunnen zijn. In het betreffende pand was een CO-melder aanwezig, maar de batterijen waren leeg en nog niet vervangen. Een ogenschijnlijk onbeduidende situatie, maar met grote gevolgen.

Kennis + (preventief) handelen = veiliger

Als beheerder willen en moeten wij op dit vlak onze verantwoordelijkheid nemen. Dit doen we door onze bewaarnemers uitvoerig te informeren. Middels de overeenkomst die we hen aanbieden, periodieke mailings en mondeling als ze een contract komen tekenen. We willen hen bewust maken van het belang van veiligheidsmaatregelen en hen doordringen van het feit dat zij hierin zelf uiteindelijke de belangrijkste speler zijn.

Desondanks merken we, bijvoorbeeld tijdens pandcontroles die we uitvoeren, dat bewaarnemers het onderwerp veiligheid nonchalant tegemoet kunnen treden. Verstrekte rookmelders en CO-melders worden bijvoorbeeld niet opgehangen of lege batterijen worden niet vervangen. Meterkasten zijn volgepropt met spullen, waardoor hoofdafsluiters niet bereikbaar zijn. Door- of nooduitgangen worden geblokkeerd, et cetera. Onze rol in dezen is signalerend en sturend, ons doel dat onze bewaarnemers zelf over voldoende kennis en inzicht beschikken om hun woon- of werksituatie veilig te houden.

In het kader van Bewust Veilig Dag delen we woensdag 20 maart tips over veiligheid via onze social media kanalen. Bijvoorbeeld: hoe zorg je dat sluipmoordenaar CO geen kans krijgt?

Meer weten? Check ons op Facebook, LinkedIn of Instagram.