Zwerfkei Beheer B.V.
Zwerfkei Beheer B.V. - Banner

Nieuws


Inzamelingsactie
We zamelen weer in voor de Voedselbank.

[meer]


Vacature
Zwerfkei zoekt een nieuwe medewerker!

[meer]


Boycott Books
Nieuwe boekwinkel verovert Amsterdam Noord.

[meer]


Nieuwe Facebookpagina
Volg ons actuele aanbod weer via Facebook!

[meer]

Zwerfkei steunt een goed doel

Net als vorig jaar versturen we in 2011 geen kerstkaarten. Het geld dat we hiermee besparen, evenals een substantieel sponsorbedrag, wordt aan een goed doel gedoneerd. 

In 2010 steunden we een waterproject in Tanzania. We droegen bij aan de aankoop van opvangtanks voor regenwater en de bouw van een waterput met handpomp. Ook dit jaar steunen we een drinkwaterproject, dit keer in Thailland.

Een groot deel van Thailand heeft te kampen met ernstige overstromingen als gevolg van noodweer. Al sinds juli van dit jaar wordt het land geteisterd door zeer hevige moessonregens en grote gebieden van het land zijn overspoeld. Deze toestand zorgt voor levensbedreigende situaties. Aan schoon drinkwater is op verschillende plaatsen een groot tekort.

The Nation, een Amerikaans weekblad gewijd aan politiek en cultuur, schreef over de situatie het volgende:

[…] Another serious issue was contamination of the water supply and water resources for public use. The department (of Natural Resources and Environment, red.) has checked the water at 149 spots in all flooded provinces. 
[…] Some 23 per cent of the water was low quality. Some areas such as Tale Chupsorn subdistrict in Lop Buri had the worst, with a dissolved oxygen level of only 0.00.5 milligram per litre. 
[…] In many locations in Bangkok such as Bang Phlat the water was contaminated with oil.*

Rotary Club Eastern Seabord, onderdeel van Rotary International, zet zich met het Water for Life 24/7 Project in voor de mensen in Thailand die te kampen hebben met een tekort aan schoon drinkwater. Dit doen ze door te voorzien in draagbare filtersystemen, waarmee vervuild water eenvoudig gezuiverd kan worden. De Water for Life filters bevatten een zogenaamd dual membrane ceramic filter, waarmee 99,9999% van de bacteriën uit het water gehaald kunnen worden, waaronder e-coli, staphylococcus, salmonella, cholera en legionella.

Zwerfkei Tijdelijk Beheer doneert aan Rotary Club Eastern Seaboard, een bedrag waarmee genoeg filtersystemen kunnen worden aangeschaft om 100 Thaise gezinnen van zuiver drinkwater te voorzien.

Wij wensen al onze relaties gezellige kerstdagen en een gezond 2012!* Nederlandse vertaling 

[...] Een ander ernstig probleem de vervuiling van de watervoorraad en de watervoorraden voor openbaar gebruik. Het ministerie van Natuurlijke hulpbronnen en Milieu heeft het water op 149, in de overstroomde provincies liggende plekken gecontroleerd. 
[...] Ongeveer 23 procent van het water was van lage kwaliteit. In Tale Chupsorn, één van de gebieden waar de water kwaliteit het slechts was, bedroeg het gehalte opgeloste zuurstof slechts 0.00.5 milligram per liter.
[...] Op veel plaatsen in Bangkok, zoals Bang Phlat, bleek het water vervuild met olie.