Zwerfkei Beheer B.V.
Zwerfkei Beheer B.V. - Banner

Nieuws


Inzamelingsactie
We zamelen weer in voor de Voedselbank.

[meer]


Vacature
Zwerfkei zoekt een nieuwe medewerker!

[meer]


Boycott Books
Nieuwe boekwinkel verovert Amsterdam Noord.

[meer]


Nieuwe Facebookpagina
Volg ons actuele aanbod weer via Facebook!

[meer]

Leegstandwet en Leegstandverordening

De in oktober 2010 in werking getreden Wet Kraken en Leegstand verbiedt kraken en heeft tot doel leegstand terug te dringen. De uitvoering van de Wet stuitte bij aanvang echter op problemen.

Hoewel strafrechtelijk ontruiming van gekraakte panden in principe mogelijk moest zijn, verbood het Hooggerechtshof in Den Haag in november 2010 alle gerechtelijke ontruimingen. Omdat krakers niet in de gelegenheid werden gesteld in beroep te gaan, was ontruiming van hun woning in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Om dit te ondervangen kwam het college van procureurs-generaal in Den Haag in december met een beleidsbrief, waarmee het hiaat in de Wet Kraken en Leegstand tijdelijk wordt gedicht.

Amsterdamse justitie, politie en gemeente hebben begin deze week aangegeven weer met ontruimen te zullen starten. Strafrechtelijke ontruimingen worden acht weken van tevoren aangekondigd, waarmee krakers de mogelijkheid hebben een kort geding aan te spannen. Als dit gebeurt, wordt in principe niet ontruimd tot de rechtbank een uitspraak heeft gedaan.  

Daarnaast heeft de gemeente een Leegstandverordening afgekondigd. In het kort krijgen pandeigenaren hiermee een meldingsplicht voor panden die een half jaar leegstaan. Na een jaar leegstand kan de gemeente naar eigen inzicht invulling geven aan het pand. Tijdelijk beheer wordt gezien als een passende invulling van leegstand. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. 

Het artikel Wet Kraken en Leegstand en Amsterdamse leegstandverordening informeert uitgebreid over de huidige stand van zaken rondom kraken en leegstand en welke mogelijkheden er daaromtrent zijn.