Zwerfkei Beheer B.V.
Zwerfkei Beheer B.V. - Banner

Nieuws


Inzamelingsactie
We zamelen weer in voor de Voedselbank.

[meer]


Vacature
Zwerfkei zoekt een nieuwe medewerker!

[meer]


Boycott Books
Nieuwe boekwinkel verovert Amsterdam Noord.

[meer]


Nieuwe Facebookpagina
Volg ons actuele aanbod weer via Facebook!

[meer]

VLBN wil brancheorganisatie worden

In een interview met Vastgoedjournaal maakt de VLBN bij monde van voorzitter Ton van Ruhe bekend open te staan voor aansluiting van andere leegstandbeheerders, mits KLB-gecertificeerd. Hieronder is een beperkt deel van het interview te lezen.

Ton Ruhe: “De markt voor tijdelijke invulling van leegstaand vastgoed in 2017 vraagt om een professionele en transparante brancheorganisatie.” 

“De oorsprong van de VLBN ligt bij de invoering van de Wet Kraken en Leegstand in 2010. Een aantal grote leegstandbeheerders gaf invulling aan de wens van politiek en overheid, die zochten naar een gesprekspartner om deze wet- en regelgeving mee te toetsen. [...] De afgelopen jaren zijn wetten rondom wonen en leegstand constant geëvalueerd en geëvolueerd, met nieuwe contractvormen en regels rondom veiligheid en privacy. [...] Nu is het moment om álle KLB gecertificeerde leegstandbeheerders uit te nodigen. Daarmee ontstaat een volwaardige brancheorganisatie, die bonafide bedrijven ondersteunt bij het uitvoeren van haar maatschappelijke taak en het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering binnen de wettelijke kaders.”

“De VLBN kiest voor een duidelijke waterscheiding, wij vertegenwoordigen alleen de aanbieders die het KLB keurmerk omarmen. Dat keurmerk gaat ook over gedrag, integriteit, vakkundigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Allemaal zaken die voor de VLBN tot de kernwaarden behoren.” 

"De uitdagingen om leegstand aan te pakken en voldoende woningen voor iedereen te realiseren zijn groot. Voor vastgoedeigenaren en overheden willen we sparringpartner en innovatie-aanjager zijn. Het lidmaatschap van de brancheorganisatie versterkt de positie van de aangesloten bedrijven in deze dialoog. Niet-leden zullen zich individueel in dit krachtenspel moeten profileren.” 

Lees het volledige interview met Ton Ruhe hier.

De VLBN is op 31 mei te vinden bij de Provada. Om 11:00 uur bij de stand van Camelot (Hal 12:19) en om 13:00 uur bij De Vastgoedbeschermer (Hal 10:20).