Zwerfkei Beheer B.V.
Zwerfkei Beheer B.V. - Banner

Nieuws


Inzamelingsactie
We zamelen weer in voor de Voedselbank.

[meer]


Vacature
Zwerfkei zoekt een nieuwe medewerker!

[meer]


Boycott Books
Nieuwe boekwinkel verovert Amsterdam Noord.

[meer]


Nieuwe Facebookpagina
Volg ons actuele aanbod weer via Facebook!

[meer]

Goed doel

In het kader van onze jaarlijkse bijdrage aan een goed doel, hebben wij dit jaar een donatie gedaan aan HVO-Querido.

Deze Amsterdamse organisatie begeleidt en ondersteunt mensen die de regie over hun eigen leven weer terug willen krijgen. Het doel is deze mensen te helpen hun leven zelf weer vorm en inhoud te geven en actief mee te doen in onze samenleving.

De gedachte is dat hiermee niet alleen wordt bijgedragen aan het leven van de mensen met wie HVO-Querido werkt,  maar dat de leefbaarheid in Amsterdam er ook wel bij vaart.

Een onderdeel van de dienstverlening die HVO-Querido biedt, is het ondersteunen van dak- of thuislozen en mensen die het - om welke reden dan ook - moeilijk vinden om zelfstandig te wonen. 

In dat kader is HVO-Querido partner van StreetSmart Amsterdam. Dit project (in navolging van StreetSmart London, dat daar al sinds 1998 een succes is) verenigt vijftig Amsterdamse horecaondernemers in hun missie om noodlijdende gezinnen (die dakloos dreigen te worden) te ondersteunen.

De gasten van de deelnemende restaurants wordt gevraagd een vrijwillige bijdrage van € 1,- te betalen. Deze bijdrage gaat rechtstreeks naar StreetSmart.

HVO-Querido zorgt ervoor dat de opbrengsten van StreetSmart goed besteed worden: 

  • Er wordt voedsel verstrekt aan gezinnen in nood.
  • Dakloze gezinnen, die onder begeleiding vallen van trajecthouders, worden ondersteund.
  • Huisuitzetting van gezinnen wordt voorkomen, door het aanbieden van nazorg na een succesvol doorlopen schuldhulpverleningstraject, bijvoorbeeld in de vorm van scholing.
  • Huisuitzetting wordt voorkomen, door middelen beschikbaar te stellen voor noodsituaties. Dit in samenwerking met woningcorporaties en gemeente Amsterdam.
  • Er worden diners georganiseerd voor dakloze gezinnen of gezinnen die op de armoedegrens leven. 

Naast de bijdragen via de betrokken restaurants, vinden maandelijks activiteiten plaats om fondsen te werven en de dreigende dakloosheid van gezinnen onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Financiële steun van donateurs is zeer welkom.

Wij steunen het werk van HVO-Querido van harte en wensen hen veel succes met hun mooie missie!