Zwerfkei Beheer B.V.
Zwerfkei Beheer B.V. - Banner

Nieuws


Inzamelingsactie
We zamelen weer in voor de Voedselbank.

[meer]


Vacature
Zwerfkei zoekt een nieuwe medewerker!

[meer]


Boycott Books
Nieuwe boekwinkel verovert Amsterdam Noord.

[meer]


Nieuwe Facebookpagina
Volg ons actuele aanbod weer via Facebook!

[meer]

Nieuws


Inzamelingsactie
We zamelen weer in voor de Voedselbank.

[meer]


Vacature
Zwerfkei zoekt een nieuwe medewerker!

[meer]


Boycott Books
Nieuwe boekwinkel verovert Amsterdam Noord.

[meer]


Nieuwe Facebookpagina
Volg ons actuele aanbod weer via Facebook!

[meer]

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt tijdelijke bewaarneming?

Beheer voor Zwerfkei is altijd tijdelijk, de duur van bewaarneming verschilt. Zelden is die periode korter dan vier maanden, bijna nooit langer dan achttien maanden. Meestal wordt een opzegtermijn van minimaal 28 dagen gehanteerd, in uitzonderlijke gevallen geldt een kortere opzegtermijn. Zwerfkei probeert bewaarnemers in principe altijd door te plaatsen naar een andere ruimte, maar kan niet garanderen dat dit lukt. Panden moeten schoon en leeg worden opgeleverd. 


Waar kan ik wonen of werken?

Zwerfkei werkt voornamelijk in Amsterdam en directe omgeving, soms beheren we panden die wat verder van Amsterdam af liggen. Het actuele aanbod varieert dagelijks. Zwerfkei beheert individuele panden, maar wordt ook regelmatig ingeschakeld om meerdere panden of straten in een wijk in beheer te nemen. 


In wat voor ruimte kan ik wonen of werken?

Zwerfkei biedt zowel zelfstandige als onzelfstandige ruimte aan. Zelfstandige ruimtes zijn meestal woningen of etages, bedoeld voor één of twee personen. Onzelfstandige woonruimte bevindt zich vaak in kantoorpanden, schoolgebouwen of andere grote gebouwen. In veel gevallen worden de sanitaire voorzieningen dan gezamenlijk gebruikt. Soms bestaat de mogelijkheid om een winkel of bedrijfsgebouw tijdelijk te bewonen. Meestal gaat het dan om een combinatie van woonruimte met een atelier of werkplaats.


Wat zijn de maandelijkse kosten?

Zwerfkei geeft de door haar beheerde panden in bruikleen aan haar tijdelijke bewaarnemers. Voor de woonruimte wordt geen huur betaald. Er wordt wel een woonkostenvergoeding in rekening gebracht, die voor het begin van elke nieuwe maand betaald moet zijn. De hoogte van de woonkostenvergoeding is afhankelijk van de verdeling van de kosten van nutsvoorzieningen. Soms betaal je (een deel van) deze kosten zelf, soms worden die kosten door de pandeigenaar betaald. De woonkostenvergoeding is hoe dan ook altijd bescheiden ten opzichte van de werkelijke huurwaarde van het pand.


Hoe lang is de wachttijd?

De wachttijd is helemaal afhankelijk van vraag en aanbod. Hier kunnen we dus geen algemene richtlijn voor geven. Zwerfkei geeft voorrang aan bewaarnemers die een ander pand van Zwerfkei moeten opleveren. Wel geldt: hoe flexibeler je ten aanzien van locatie en type woonruimte bent, hoe groter de kans is dat je in aanmerking komt.


Wat wordt er van mij als bewaarnemer verwacht?

Als bewaarnemer beheer je een pand als een “goed huisvader”. Je zorgt dat het bewoond is. Dat betekent dat er voldoende meubilair (tafel, stoel, bed, planten en keukengerei) aanwezig is. We verwachten dat je verantwoording neemt voor het pand en altijd optreedt als ambassadeur voor de pandeigenaar en voor Zwerfkei. Het betekent bijvoorbeeld dat je het pand netjes en schoon houdt en zorgt dat het representatief blijft. Storingen of calamiteiten meldt je direct en je neemt alle maatregelen om schade aan het pand te voorkomen of te beperken. 

Als bewaarnemer accepteer je dat het pand te allen tijde toegankelijk is voor of namens de pandeigenaar, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het verhelpen van calamiteiten of het bezichtigen van het pand. Natuurlijk krijg je vooraf bericht wie wanneer en met welk doel het pand bezoekt.

Je volgt stipt de instructies van Zwerfkei op. Denk aan het terugbrengen van sleutels, het overhandigen van een kopie van je polisbewijs of het overhandigen van het inschrijfbewijs van de gemeente. 

Je machtigt Zwerfkei voor de incasso van de maandelijkse woonkostenvergoeding.

Zwerfkei accepteert alleen (kandidaat-)bewaarnemers die volledig aan dit profiel voldoen.


Wat mag je als bewaarnemer van Zwerfkei verwachten?

Zwerfkei streeft naar een lange samenwerking met betrouw-bare bewaarnemers, die voldoen aan het profiel zoals hiervoor beschreven. Zwerfkei probeert je als bewaarnemer goede ruimte te bieden tegen minimale kosten. Ook proberen we je bij een verhuizing steeds aansluitend vervangende ruim-te aan te bieden. We kunnen dit echter niet garanderen.

Klachten of calamiteiten kun je gemakkelijk aan ons doorgeven per telefoon of email. Zwerfkei zal je melding direct in behandeling nemen en snel zorgen voor passende maatregelen. Voor spoedeisende gevallen is Zwerfkei 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.


Wat is de procedure na inschrijving?

Na je inschrijving kun je iedere dag dat je beschikbaar bent om een pand in gebruik te nemen, gaan bellen met een speciaal telefoonnummer. Je wordt dan verbonden met een voicemail, waarop je je naam kunt achterlaten. Zodra woonruimte die past bij jouw profiel beschikbaar komt, nemen wij contact met je op. We raden je aan om ons elke mutatie in je gegevens of over je beschikbaarheid direct te laten weten: zo blijft ons bestand actueel. 

Wat is het rekeningnummer van Zwerfkei?

Zwerfkei heeft twee rekeningnummers: één voor woonkostenvergoedingen (WKV) en administratiekosten en één voor waarborgsommen. Vermeld bij alle betalingen het adres waarop je via Zwerfkei woont.

WKV en administratiekosten
IBAN: NL44INGB0697760871

Waarborgsom
IBAN: NL57INGB0697762092